Jak piszemy: mineło czy minęło

minęło

Poprawna pisownia

mineło

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest minęło.

Minęło to czasownik w czasie przeszłym pochodzącym od mijać, czyli przejechać obok czegoś lub kogoś, opuścić, nie wstąpić, upłynąć lub coś przestaje być odczuwalne.

Błędna postać mineło wynika z wymowy. W języku polskim ą i ę ulegają odnosowieniu, czyli przejściu samogłoski w ustną a lub e, którym najczęściej towarzyszy prostsza w wymowie spółgłoska n. Należy jednak pamiętać, że artykulacja jest uproszczoną pisownią, dlatego zawsze należy pamiętać o regułach ortografii i poprawnym zapisie.

Przykłady:

Minęło wiele lat od ich ostatniego spotkania, a ona wciąż pamięta wszystko tak, jakby wydarzyło się to wczoraj.
Minęło około 240 milionów lat od wyginięcia dinozaurów.
Od porwania minęło 20 godzin, a porywacze wciąż nie zgłosili się po okup.

Komentarze

~ Andzia
5/1/21, 5:35 PM
Dobra