Jak piszemy: minimalny czy minimalistyczny?

minimalny

Zależy od kontekstu

minimalistyczny

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Przymiotnik „minimalny” oznacza: najmniejszy, jaki może być.

Przymiotnik „minimalistyczny” oznacza: odpowiadający najmniejszym wymaganiom, stawiający najmniejsze cele, ograniczający potrzeby, dążenia.

Przykłady użycia:
Zaproponowali mu minimalne wynagrodzenie.
Osiągnął to minimalnym wysiłkiem i kosztem.
Nie potrzebowała zbyt wiele, można nawet powiedzieć, że jej oczekiwania były minimalistyczne.
Żył bardzo skromnie, prawie jak asceta, prezentował postawę minimalistyczną.

Komentarze