Jak piszemy: mistrzów czy mistrzy?

mistrzów

Poprawna pisownia

mistrzy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „mistrzów”.

Forma „mistrzów” to forma dopełniacza i biernika liczby mnogiej rzeczownika „mistrz”.

Rzeczownik „mistrz” (a także wszystkie zakończone na mistrz-) w dopełniaczu liczby mnogiej przyjmują końcówkę -ów (np. burmistrzów, kuchmistrzów, zegarmistrzów).

Przykłady użycia:
Spotkanie naszych lokalnych mistrzów gitary odbędzie się jutro wieczorem .
Zawsze dbałem o właściwy wybór intelektualnych mistrzów.
Dostałam album mistrzów malarstwa.

Komentarze