Jak piszemy: mniejwięcej czy mniej więcej – razem czy osobno?

mniej więcej

Poprawna pisownia

mniejwięcej

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "mniej więcej".

"Mniej więcej" należy do połączeń wyrazowych, które w języku polskim nazywamy zestawieniami. W ich skład wchodzi dwa lub więcej wyrazów, które tworzą jedną całość znaczeniową. Pisownia zestawień jest rozdzielna.

Przykłady użycia:

Gdy się poznaliśmy, mieliśmy mniej więcej po szesnaście lat.

Odwiedzam mamę mniej więcej trzy razy w tygodniu.

Komentarze