Jak piszemy: mnóstwo czy mnóstwa?

mnóstwo

Zależy od kontekstu

mnóstwa

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Ich użycie zależy od kontekstu.

Forma „mnóstwo” to forma mianownika, biernika i wołacza liczby pojedynczej rzeczownika „mnóstwo”.
Forma „mnóstwa” to forma dopełniacza liczby pojedynczej rzeczownika „mnóstwo”.

Przykłady użycia:
Życzę ci dużo zdrowia i mnóstwa radości.
Mam dziś mnóstwo pracy.

Komentarze