Jak piszemy: mnóstwo czy mnustwo?

mnóstwo

Poprawna pisownia

mnustwo

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to mnóstwo.

Mnóstwo, czyli wielka ilość albo liczba czegoś, bardzo wiele, moc, masa, w bród, ogrom.

Pisownia z użyciem ó wymiennego ma miejsce wtedy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu na a, e lub o, a więc mnóstwo, bo: mnogo.

Przykłady:

Mnóstwo rzeczy przychodziło mu na myśl w jednej chwili, więc nie potrafił się na niczym skupić.
Choć mnóstwo czasu poświęcił na naukę i tak nie wygrał konkursu.
Na cmentarzu znajduje się całe mnóstwo pamiątkowych tablic z okresu II wojny światowej.

Komentarze

~ kamcix
4/7/20, 8:47 AM
aha ok