Jak piszemy: moment czy momęt?

moment

Poprawna pisownia

momęt

Niepoprawna pisownia

Wyraz „moment” piszemy z użyciem en

 

Moment to bardzo krótki odcinek czasu, inaczej chwila.

Zgodnie z zasadami ortografii języka polskiego en pisze się, bez względu na wymowę, w wyrazach przed spółgłoskami zwartymi t, d.

 

Przykłady:

To był moment i wszystko zniknęło.

Jeszcze moment i skończę.

Za moment wszystko będzie gotowe.

Komentarze