Jak piszemy: monarcha czy monarha?

monarcha

Poprawna pisownia

monarha

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "monarcha".

 

Zgodnie z regułą słownikową piszemy "ch", gdy wymienia się na "sz" w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych - tak jest w tym przypadku ("monarcha" – "monarszy").

 

Przykłady:

W tym kraju monarcha posiada władzę absolutną.

Niektórzy monarchowie dobrowolnie zrzekali się władzy.

Królowa Elżbieta II jest monarchą nie tylko Wielkiej Brytanii, ale także Kanady.

Komentarze

~ Magda
4/13/21, 11:03 AM
Dziękuję