Jak piszemy: montaż czy montarz, montasz?

montaż

Poprawna pisownia

montarz, montasz

Niepoprawna pisownia

Wyraz “montaż” piszemy z użyciem litery “ż”. 

 

“Montaż” to, jak podaje Słownik języka polskiego PWN, '1. składanie maszyn, aparatów, urządzeń itp. z gotowych części; 2. zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych; 3. łączenie oddzielnych części filmu, audycji itp. w jedną artystyczną, kompozycyjną całość'. 

Zgodnie z zasadą pisowni języka polskiego wyrazy obce rodzaju męskiego zakończone na -aż i oznaczające nazwy czynności piszemy z użyciem litery ż. Należy do nich rzeczownik “montaż”, który pochodzi z francuskiego montage

 

Przykład: 

Moja firma oferuje profesjonalny montaż klimatyzacji w biurach.  

Montaż jest ważnym etapem produkcji filmu. 

Sam zajmę się montażem naszych nowych mebli. 

Komentarze

~ Miodek
9/14/23, 6:36 PM
Chory język. Odmienia się na monter. Ortografia odbiera ludziom szacunek do tego języka.