Jak piszemy: mówią czy mówiom?

mówią

Poprawna pisownia

mówiom

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to mówią z samogłoską nosową na końcu.

 

Jedna z zasad pisowni samogłosek nosowych w języku polskim głosi, że ą zapisujemy na końcach czasowników w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym oraz przyszłym prostym np. malują, śpiewają czy mówią.

Często spotyka się niedbałą, wręcz niechlujną wymowę tego typu czasowników, w której wyraźnie słychać końcówkę -om, co już jest klasyfikowane jako błąd językowy, a co dopiero w polszczyźnie pisanej.

 

Przykłady:

 

Niech mówią co chcą, ja i tak wiem, że zdam ten egzamin.

Rodzice mówią, że dobre oceny zaowocują lepszą pracą w przyszłości.

Media mówią o przekrętach finansowych ministra kultury.

 

Komentarze