Jak piszemy: można czy morzna?

można

Poprawna pisownia

morzna

Niepoprawna pisownia

Wyraz "można" zapisujemy z użyciem "ż". 

 

Zgodnie z zasadą polskiej ortografii piszemy ż, gdy wymienia się ono na: g, z, s, dz, h lub ź w wyrazach tego samego pochodzenia (to znaczy w innych formach tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych). 

Na przykład: można - mogę (ż wymienia się na g).

Wyraz "można" stosujemy, aby powiedzieć, że komuś wolno coś zrobić. 

 

Przykłady:

Od kwietnia będzie można zapisywać się na kurs. 

Szukam hotelu, w którym można zatrzymać się z psem. 

Do krajów Unii Europejskiej można wjeżdżać bez paszportu. 

Komentarze

~ Kajtek
2/13/24, 2:57 PM
Ok super