Jak piszemy: msza święta czy Msza Święta – małą czy dużą literą?

msza święta

Zależy od kontekstu

Msza Święta

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne.

 

Językoznawcy zalecają pisanie tego wyrażenia małymi literami. Jednak w sytuacji, kiedy wyrażenie to zapisuje osoba wierząca, która identyfikuje się ze wspólnotą, może użyć dużych liter. Pamiętaj, aby nie łączyć tych dwóch form ("Msza święta" jest zapisem niepoprawnym).

 

Przykłady:

W tym kościele codziennie jest odprawiana msza święta.

Podczas uroczystej Mszy Świętej zostanie nam udzielony sakrament bierzmowania.

Komentarze