Jak piszemy: multikulti czy multi-kulti?

multikulti oraz multi-kulti

Poprawna pisownia

----------

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem mogą być obie formy

Multikulti (multi-kulti) jest potocznym wyrażeniem przymiotnika wielokulturowy, oznaczającego różnorodność kulturową, narodową i religijną w obrębie jednego państwa. 

Multikulti (multi-kulti) jest określeniem stosunkowo młodym, a więc pisownia nie została jeszcze ostatecznie ujednolicona. Jednak większość językoznawców składnia się ku zapisowi bez łącznika, ze względu na analogię do innych wyrażeń występujących w języku polskim - multi jest przedrostkiem, a więc całość powinna być zapisywana łącznie

Przykłady:

W ostatnim czasie najważniejszym zagadnieniem polityki multikulti (multi-kulti) jest napływ nowych imigrantów.
Obraz społeczeństwa multikulti (multi-kulti) został opisany w najnowszym bestsellerze znanej pisarki.
Przykładem państwa multikulti (multi-kulti) są Stany Zjednoczone.

Komentarze