Jak piszemy mżonka czy mrzonka

mrzonka

Poprawna pisownia

mżonka

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik mrzonka zapisywany jest z użyciem rz.

Mrzonka - pomysł lub zamiar niemożliwy do realizacji, coś nierealnego, nieziszczalnego, marzenie, urojenie, złudzenie.

Mrzonka pochodzi od wyrazu mżyć, jednak reforma oświaty z 1936r. przyjęła skojarzenie nie z deszczem, a z marzeniem, stąd mrzonka zapisywana jest z użyciem rz.

Przykłady:

To nie jest żadna mrzonka, to fakt.
Wygrana w tej loterii to mrzonka.
Kariera to mrzonka każdego młodego człowieka.

Komentarze