Jak piszemy: na basenie czy w basenie?

na basenie

Zależy od kontekstu

w basenie

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Ich użycie zależy od kontekstu.

Forma „na basenie” dotyczy przestrzeni, wskazuje otaczający teren, także rodzaj rozrywki (podobnie rzecz ma się z formą „na basen”).
Forma „w basenie” wskazuje na konkretny zbiornik wody, na korzystanie ze zbiornika wody (to samo dotyczy formy „do basenu”).

Przykłady użycia:
Może spotkamy się jutro na basenie?
Dawno nie pływałam w basenie.
Byliśmy wczoraj na basenie, a potem poszliśmy do kina.
Kiedy pływam w basenie, skupiam się tylko na swoim oddechu.

Komentarze