Jak piszemy: na chybcika czy na hybcika?

na chybcika

Poprawna pisownia

na hybcika

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „na chybcika”.

 

„Na chybcika” znaczy „w pośpiechu”. Przy pisowni tego słowa nie możemy zastosować żadnej reguły ortograficznej, dlatego należy je po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

Wszystko robisz na chybcika.

Na chybcika zapominasz o wielu rzeczach.

Komentarze