Jak piszemy: na dworze czy na dworzu?

na dworze

Poprawna pisownia

na dworzu

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „na dworze”.

Błędna forma „na dworzu” występuje zwykle przez skojarzenie z odmianą rzeczownika „podwórze” (na podwórzu).
Wyraz „dwór” to rzeczownik rodzaju męskiego, natomiast „podwórze” to rzeczownik rodzaju nijakiego – każdy z nich odmienia się w inny sposób.
Dwór oznacza zarówno przestrzeń na zewnątrz domu, jak i siedzibę władcy.

Przykłady użycia:
Dzieci cały dzień bawiły się na dworze.
Temperatura na dworze jest dziś bardzo niska.
Przez ostatnie dwadzieścia lat służył na dworze króla.

Komentarze

~ chlep
8/9/22, 7:32 PM
na polu