Jak piszemy: na fotelu czy w fotelu?

na fotelu, w fotelu

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

Zarówno forma „na fotelu”, jak i „w fotelu” jest dopuszczalna i poprawna. Można przy tym poczynić pewne rozróżnienie – wówczas forma „na fotelu” będzie odnosiła się do samego faktu siedzenia (np. na fotelu kierowcy), natomiast forma „w fotelu” nawiązuje do stanu i sytuacji odpoczynku.


Przykłady użycia:
Po ciężkim dniu pracy z przyjemnością zasiadłem w fotelu.
Na fotelu u dentysty zawsze przeżywam prawdziwy dramat.

Komentarze