Jak piszemy: na ogół czy naogół - razem czy osobno?

na ogół

Poprawna pisownia

naogół

Niepoprawna pisownia

Na ogół zapisujemy osobno. 

Na ogół używane jest w kontekście czegoś rutynowego, stałego oraz głównego ujęcia tematu - praktycznie, w gruncie rzeczy, zasadniczo.

Wyrażenie przyimkowe to połączenie przyimka z rzeczownikiem lub przysłówkiem, liczebnikiem, zaimkiem. Na ogół składa się z przyimka na oraz rzeczownika ogół, a więc należy do wyrażeń przyimkowych, które zawsze zapisujemy rozłącznie. 

Przykłady:

Na ogół poruszam się komunikacją miejską. 
Nosił czarne palto i na ogół nie rozstawał się z beżowym kapeluszem. 
Na ogół się z panem zgadzam, jednak dziś muszę wyrazić swój sprzeciw.

Komentarze