Jak piszemy: na polu czy na dworze?

na pole, na dwór

Poprawna pisownia

–––––

Niepoprawna pisownia

Oba zwroty znaczą to samo, określają przestrzeń poza domem, na zewnątrz.

Jednak ich status językowy jest inny. Na pole – używane w Małopolsce – jest REGIONALIZMEM. W innych częściach Polski używający tego zwrotu może nie zostać zrozumiany.
Na dwór wychodzili zarówno mieszkańcy Poznania, Warszawy, jak i Lwowa, zwrot ten był znacznie bardziej rozpowszechniony i został uznany za NORMĘ OGÓLNOPOLSKĄ.

Przykłady:

Na pole czy na dwór – nieważne. Wyjdźmy w końcu, bo mam dość siedzenia w domu.
Idziemy na pole? Może spacer wzdłuż Plant, a potem kawa na rynku.
Załóż czapkę i rękawiczki. Wychodzimy na dwór, a właśnie zaczął padać śnieg.

Komentarze