Jak piszemy: naboi czy naboji?

naboi

Poprawna pisownia

naboji

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “naboi”. 

 

Zgodnie z zasadą języka polskiego zbitek głosek -ji może wystąpić wyłącznie po spółgłosce. Stąd za niepoprawną trzeba uznać formę "naboji", w której -ji następuje po samogłosce. 

 

Wyraz “nabój” w dopełniaczu liczby mnogiej ma jeszcze jeden wariant: “nabojów”. W przypadku rzeczowników zakończonych w mianowniku liczby mnogiej na -ój językoznawcy zalecają stosowanie w dopełniaczu końcówki -ów (zamiast -i). Po pierwsze, pozwala to uniknąć wątpliwości językowych dotyczących użycia końcówki -i lub -ji. Po drugie, w niektórych rzeczownikach końcówka -i jest dopuszczalna tylko w mowie potocznej. 

 

Przykłady:

 

Gdy żołnierzowi zabraknie naboi, to może dla niego oznaczać pewną śmierć. 

Zanim zaczniesz strzelać, pamiętaj o załadowaniu naboi. 

Naukę strzelania rozpocząłem od poprawnego umieszczenia naboi w magazynku. 

Komentarze