Jak piszemy: naczczo czy na czczo – razem czy osobno?

na czczo

Poprawna pisownia

naczczo

Niepoprawna pisownia

Na czczo zapisujemy zawsze rozłącznie.

Na czczo – bez jedzenia i picia od rana; o pustym żołądku.

Wyrażenie pochodzi od staropolskiego „czczość" – głód lub czczy (pusty lub próżny). Natomiast sformułowanie („być”) na czczo najpewniej wywodzi się z grupy języków słowiańskich, gdzie pojawia się słoweńskie na teszcze, czy serbskie na szte srca oraz czeskie nasze czczyca. Na czczo należy do wyrażeń przyimkowych, które zawsze zapisujemy osobno.

Przykłady:

Przed badaniem lekarz zalecił być na czczo.
Krew można pobrać tylko wtedy, gdy pacjent jest na czczo.
Biegając na czczo szybciej spala się tłuszcz.

Komentarze