Jak piszemy: nad wyraz czy nadwyraz - razem czy osobno?

nad wyraz

Poprawna pisownia

nadwyraz

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia rozłączna.

Nad wyraz - w wysokim stopniu, w wyjątkowy sposób, nie do opisania, niewiarygodnie, zdumiewająco.

Nad wyraz jest przykładem wyrażenia przyimkowego. Oznacza to, że takie konstrukcje zawsze będą zapisywane osobno.

Przykłady:

Była nad wyraz piękną kobietą, o dużych zielonych oczach i symetrycznej twarzy.
Nowo poznany mężczyzna okazał się nad wyraz szczodrym człowiekiem. 
Choć nie lubił rysować, to specjalnie dla niej postarał się nad wyraz dokładnie wykonać rysunek. 

Komentarze