Jak piszemy: nadbrzeże czy nad brzeże – razem czy osobno?

nadbrzeże

Poprawna pisownia

nad brzeże

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „nadbrzeże”.

 

Nadbrzeże to obszar ciągnący się nad brzegiem wód.

Błędna rozłączna pisownia może być spowodowana tym, że piszemy "nad brzegiem", jednak "nadbrzeże" to odrębne słowo. Aby łatwiej zapamiętać tę pisownię, wystarczy na chwilę odłączyć "nad" od "brzeże". W języku polskim nie ma w ogóle takiego słowa jak "brzeże".

"Nad" jest tu przedrostkiem, który tworzy przedrostek poprzedzający podstawy słowotwórcze rzeczownikowe lub przymiotnikowe, oznaczający wykraczanie poza normę, poza zwykły stan tego, co oznacza wyraz podstawowy - w takim przypadku zawsze jest pisany łącznie.

 

Przykłady:

Nadbrzeże zostało zalane falami.
Na nadbrzeże morze wyrzucało szczątki statku.
Lubili spacery po nadbrzeżu.

Komentarze