Jak piszemy nade mną czy nademną – razem czy osobno?

nade mną

Poprawna pisownia

nademną

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie przyimkowe NADE MNĄ zapisujemy, ROZDZIELAJĄC przyimek nade od zaimka osobowego mną. Niedopuszczalna jest zarówno pisownia rozdzielna pomijająca przyrostek -e na końcu przyimka: nad mną, jak również pisownia łączna: nademną.

Przykłady:

Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur… („Trójkąty i kwadraty”, Dawid Podsiadło)
Niebo gwieździste nade mną, prawo moralne we mnie. (Immanuel Kant)
Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty… Uśmiechnij się nade mną. (ks. Jan Twardowski)

Komentarze

~ Polaczek
1/1/19 3:04 PM
Nade mną
~ Zosia
11/29/18 7:48 PM
Nademną
~ Lila93506
9/5/18 4:31 PM