Jak piszemy: Nadii czy Nadi?

Nadii

Poprawna pisownia

Nadi

Niepoprawna pisownia

Forma poprawna to „Nadii”.

 

Wyraz „Nadii” jest formą dopełniacza, celownika i miejscownika liczby pojedynczej oraz dopełniacza liczby mnogiej imienia żeńskiego Nadia. 

Zakończenie ii w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej mają wyrazy zapożyczone, które w mianowniku liczby pojedynczej kończą się na ia. Reguła ta dotyczy także imion.

Nadia jest zdrobnieniem od rosyjskiej wersji tego imienia – Nadieżda, czyli nadzieja.


Przykłady:
Nadii nie było stać na wyjazd za granicę.
To o Nadii rozpisywały się lokalne media.
Gdyby Nadii nie było w pobliżu, złamałby nogę.

Komentarze