Jak piszemy: nadprzyrodzone czy nad przyrodzone – razem czy osobno?

nadprzyrodzone

Poprawna pisownia

nad przyrodzone

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „nadprzyrodzone”.

 

„Nadprzyrodzony”, czyli przypisywany działaniu innych sił niż prawa natury.

"Nad" jest tu przedrostkiem, który tworzy przedrostek poprzedzający podstawy słowotwórcze rzeczownikowe lub przymiotnikowe, oznaczający wykraczanie poza normę, poza zwykły stan tego, co oznacza wyraz podstawowy - w takim przypadku zawsze jest pisany łącznie.

 

Przykłady:

Nie wierzyła w siły nadprzyrodzone, ale ta sytuacja ją zaskoczyła.
Według Jasia ostatni kawałek tortu pochłonęły siły nadprzyrodzone.
W teatrze były efekty specjalne nadprzyrodzonych zjawisk.

Komentarze