Jak piszemy: nadstan czy nad stan – razem czy osobno?

nad stan

Poprawna pisownia

nadstan

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „nad stan”.

 

Zwrot ten jest wyrażeniem przyimkowym. Składa się z przyimka „nad” (który określa położenie) oraz rzeczownika „stan”. Należy zapamiętać jego rozdzielną pisownię.

 

Przykłady:

Tego towaru mamy aż nad stan.

W magazynie nie ma już nic nad stanem.

Komentarze