Jak piszemy: nadwyrężać czy nadwerężać?

nadwyrężać, nadwerężać

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

Początkowo za poprawny uznawano w polszczyźnie wyłącznie czasownik nadwerężać, który oznacza: uszkodzić, osłabić na skutek nadmiernego wysiłku. Jego forma oboczna nadwyrężać była jednak stosowana w języku potocznym na tyle często, że językoznawcy przestali traktować ją jako błąd. Od tej pory słowniki języka polskiego odnotowują jako poprawny zarówno czasownik nadwerężać, jak i nadwyrężać.

 

Przykład:

Nadwyrężyłem sobie nadgarstek lub nadwerężyłem sobie nadgarstek.

Komentarze