Jak piszemy: najblizsi czy najbliżsi

najbliżsi

Poprawna pisownia

najblizsi

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik najbliżsi zapisujemy z użyciem ż.

Najbliżsi to określenie osób bliskich, kogoś z kimś bezpośrednio połączony uczuciami, spokrewniony.

Najbliżsi to, odnoszący się do osób, stopień najwyższy od przymiotnika bliski. W starocerkiewnosłowiańskim znane było w tym znaczeniu blizce, które w staropolszczyźnie występowało pod postacią blizko. Jednak reforma ortografii z 1936 roku zaleciła, by najbliżsi byli zapisywani przy użyciu ż.

Przykłady:

Moi najbliżsi są dla mnie najważniejsi.
Jego najbliżsi przyjaciele wydali go.
Najbliżsi współpracownicy zorganizowali dla niego wspaniałe pożegnanie.

Komentarze

~ Rasistowski
2/25/23, 10:57 AM
Najbliżsi to określenie za mało rasistowskie