Jak piszemy: najlepszego czy naj lepszego – razem czy osobno?

najlepszego

Poprawna pisownia

naj lepszego

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „najlepszego”.

 

Forma „najlepszego” to forma dopełniacza i biernika przymiotnika „dobry” w stopniu najwyższym (dobry – lepszy – najlepszy).

Przedrostek „naj” (tworzący formy stopnia najwyższego przymiotników i przysłówków) piszemy razem z formami stopnia wyższego (np. zły – gorszy – najgorszy, wysoki – wyższy – najwyższy).

 

Przykłady użycia:

Z okazji urodzin życzę ci wszystkiego najlepszego.

Bardzo go kocham – mam najlepszego ojca na świecie!

Komentarze