Jak piszemy: najskrytrze czy najskrytsze?

najskrytsze

Poprawna pisownia

najskrytrze

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „najskrytsze”.

 

Forma „najskrytsze” to forma stopnia najwyższego liczby mnogiej przymiotnika „skryty”.

Stopień najwyższy przymiotnika tworzy się przez dodanie przedrostka -naj do formy stopnia wyższego, dla którego charakterystyczna jest końcówka -szy lub -ejszy (np. wolniejszy – najwolniejszy, grubsze – najgrubsze).

 

Przykłady użycia:

Zdradziła mi swoje najskrytsze marzenia, o których dotychczas nikt nie wiedział.

Twoje siostry to najskrytsze osoby, jakie znam.

Komentarze