Jak piszemy: największej wagi czy najwyższej wagi?

największej wagi

Poprawna pisownia

najwyższej wagi

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „największej wagi”.

Konstrukcja „największej wagi” (używana zwykle w połączeniu „sprawa/kwestia najwyższej wagi”) oznacza „duże znaczenie czegoś” (coś jest istotne, ważne). Wynika to z tego, że wagę określa się jako małą lub dużą, nie zaś wysoką lub niską.

Przykłady użycia:
Premier określił to jako sprawę największej wagi.
Kwestią największej wagi jest dla mnie w tej chwili znalezienie pracy.

Komentarze