Jak piszemy: naoczny czy na oczny - razem czy osobno?

naoczny

Poprawna pisownia

na oczny

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "naoczny".

 

Przymiotniki, które tworzymy od wyrażeń przyimkowych, piszemy łącznie ("na oczy" – "naoczny").

 

Przykłady:

Policja poszukuje naocznych świadków zdarzenia.

Działalność tej firmy, to naoczny dowód na to, jak szybko osiągnąć duży zysk.

W książce przedstawiono naoczne relacje osób, które ocalały z katastrofy samolotu.

Komentarze