Jak piszemy: naokoło czy naobkoło?

naokoło

Poprawna pisownia

naobkoło

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to naokoło. 

Naokoło, czyli coś biegnącego wzdłuż krawędzi czegoś, okrążając coś, a także przyimek łączący się z rzeczownikiem w dopełniaczu informujący co dzieje się wokół tego rzeczownika.

Naokoło jest zrostem, które niegdyś było wyrażeniem przyimkowym. Oznacza to, że takie konstrukcje będą zawsze zapisywane łącznie.

Przykłady:

Naokoło widać było tylko pola, łąki i lasy.
Wybrał dłuższą trasę i pojechał naokoło
Naokoło rynku postawiono gazony z kolorowymi kwiatami.

Komentarze