Jak piszemy: naprzeciwko czy na przeciwko – razem czy osobno?

naprzeciwko

Poprawna pisownia

na przeciwko

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie to zapisywane jest łącznie.

Naprzeciwko oznacza coś po przeciwnej stronie lub z drugiej strony.

Niegdyś naprzeciwko było połączeniem przyimkowym. We współczesnej polszczyźnie funkcjonuje jako zrost wyrazów na i przeciw. Takie konstrukcje zawsze zapisywane są łącznie.

Przykłady:

Naprzeciwko siebie stoją zawodnicy, którzy zaraz powalczą o tytuł zwycięzcy.
Mieszkam w domu, naprzeciwko którego budowana jest nowa droga.
Naprzeciwko szkoły znajduje się biblioteka.

Komentarze