Jak piszemy: Naród Polski, Naród polski czy naród polski?

Naród Polski, Naród polski, naród polski

Poprawna pisownia

Zasadniczo przymiotniki utworzone od nazw krajów, niebędące nazwami geograficznymi, pisze się małą literą (więc: polski, podobnie jak np. francuski, angielski, portugalski).

Również wyraz „naród” jako rzeczownik pospolity pisze się zwykle małą literą.

Użycie wielkiej litery może być jednak uzasadnione względami uczuciowymi i grzecznościowymi, co pozostaje indywidualną sprawą piszącego (stąd wielka litera w takich wyrazach i wyrażeniach jak Ojczyzna, Państwo, Orzeł Biały). 

 

Przykłady użycia:

Książka przedstawia historię narodu polskiego.

My, Naród Polski będziemy zawsze bronić naszej Ojczyzny.

Komentarze

~ Anonimowe ĆOŚ
11/23/21, 7:32 PM
chyba z małej,ale nie pwena
~ ntiahoesjtiosaetn
5/21/21, 8:05 AM
z małych
~ Halina
3/23/21, 10:16 PM
Myślę, że tak ale przekonania nie mam, Najlepiej sprawdz to na internecie,
~ Grzyb
2/26/21, 3:13 PM
Nie wiem