Jak piszemy: narzeczona czy nażeczona?

narzeczona

Poprawna pisownia

nażeczona

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik narzeczona zapisujemy z użyciem rz.

Narzeczona to kobieta zaręczona, będąca w stanie narzeczeństwa.

Zapis narzeczonej przez rz jest uzasadniony etymologicznie. W języku prasłowiańskim istniało słowo narekti, które w staropolszczyźnie przybrało formę narzec i oznaczało przyrzec, obiecać. Wówczas narzec coś lub kogoś komuś znaczyło obiecanie mu tej osoby, np. ojciec przyrzekał kawalerowi swoją córkę.

Przykłady:

Ja i moja narzeczona wybieramy się na wakacje do Hiszpanii.
Narzeczona Janka jest modelką.
Od miesiąca Kasia jest moją narzeczoną.

Komentarze

~ Pablo
10/5/22, 5:32 AM
Łał serio pomogło