Jak piszemy: naskutek czy na skutek?

na skutek

Poprawna pisownia

naskutek

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "na skutek".

 

Skutek, zgodnie z definicją Wielkiego słownika języka polskiego, oznacza „coś, co pojawia się pod wpływem jakiegoś działania, procesu lub stanu”. Rzeczownik ten może łączyć się z przyimkiem na, tworząc wyrażenie przyimkowe. Używamy go, aby powiedzieć, że coś nastąpiło w efekcie czegoś. 

Zgodnie z zasadą języka polskiego przyimek i następujący po nim wyraz zapisujemy oddzielnie. Stąd za poprawną pisownię uznaje się wyrażenie "na skutek".

 

Przykłady:

Stracił cały dobytek na skutek silnej wichury.

Odwołała spotkanie na skutek choroby.

Miasto zostało spraliżowane na skutek braku prądu.

 

Komentarze