Jak piszemy: następny czy nastempny?

następny

Poprawna pisownia

nastempny

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest "następny".

 

Następny, czyli taki, który następuje po innym, mający nastąpić, ten, kto jest następny; kolejny, dalszy, przyszły.

Błędny zapis nastempny wynika z wymowy, gdzie dochodzi do uproszczenia w artykulacji. Zgodnie z zasadami ortografii, jeśli w wyrazach pokrewnych dochodzi do wymiany ę:ą, wówczas poprawny jest zapis z użyciem "ę", stąd: następny, bo: nastąpi.

 

Przykłady:

Następny do raju” to powieść Marka Hłaski.
Następny mecz naszej drużyny rozegramy już na nowym boisku.
Następny sezon biegowy rozpoczniemy już w lutym. 

Komentarze