Jak piszemy: natemat czy na temat – razem czy osobno?

na temat

Poprawna pisownia

natemat

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie na temat zapisywane jest osobno.

Na temat to wyrażenie oznaczające: zgodnie z tematem, według problemu, zagadnienia, co do, co dotyczy, jeśli chodzi o, w odniesieniu do, w kwestii do.

Na temat należy do wyrażeń przyimkowych, a więc tego typu konstrukcje będą zawsze zapisywane rozłącznie. Niepoprawna forma może być kojarzona z czasopismem o tym samym tytule, gdzie graficznie przedstawiony układ może błędnie sugerować zapis łączny.


UWAGA: Jeśli decydujemy się na zastosowanie skrótu nt., należy pamiętać o tym, aby zapisywać go z kropką. Warto skojarzyć sobie dwa  skróty – na temat nt. (pisane małymi literami i zakończone kropką) oraz NT (pisane od wielkiej litery bez użycia kropki) oznaczającego Nowy Testament.

Przykłady:

Na temat filmów radzieckich powiedziano już wszystko.
Posiadał ogromną wiedzę na temat kultury dawnych słowian.
Wszelkich informacji na temat książki udziela sam autor.

Komentarze