Jak piszemy: natenczas czy na ten czas - razem czy osobno?

natenczas

Zależy od kontekstu

na ten czas

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

 

"Natenczas" to dawne połączenie przyimkowe, uznawane we współczesnym języku za zrost. Możemy go użyć zamiast słowa "wtedy". Z kolei "na ten czas" to wyrażenie przyimkowe, które piszemy rozdzielnie i które oznacza, że coś się dzieje w danej chwili.

 

Przykłady:

Na ten czas nie mieli żadnych oszczędności.

To najbardziej optymalne rozwiązanie na ten czas.

Natenczas wstał i podszedł do sąsiedniego stolika.

Komentarze

~ Błąd
1/21/23, 8:38 AM
Użyte w przykładzie "najbardziej optymalne" rozwiązanie jest niepoprawnym zapisem.