Jak piszemy: nauką czy naukom?

nauką

Poprawna pisownia

naukom

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia brzmi: nauką.

 

Jeśli rozważamy przypadek rzeczownika nauka odmienionego w narzędniku liczby pojedynczej, jedyną poprawną pisownią jest zapis z samogłoską nosową ą na końcu.

 

Przykłady:

Matematyka jest nauką ścisłą.

Zamiast ciągle grać na komputerze zajmij się nauką.

Medycyna jest nauką, która wymaga od studentów dużego poświęcenia.

Komentarze