Jak piszemy: nazywam się czy mam na imię?

nazywam się

Zależy od kontekstu

mam na imię

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Ich użycie zależy jednak od kontekstu.

Konstrukcja „Nazywam się” wymaga podania nazwiska lub imienia i nazwiska.

Konstrukcji „Mam na imię” używamy, kiedy podajemy tylko imię.

Przykłady użycia:
Nazywam się Grzegorz Piotrowski.
Mam na imię Gabrysia.

 

Komentarze