Jak piszemy: nie będzie czy niebędzie - razem czy osobno?

nie będzie

Poprawna pisownia

niebędzie

Niepoprawna pisownia

Właściwie zapisany czasownik to „nie będzie” (pisownia rozłączna).

 

W języku polskim partykułę przeczącą nie z czasownikami zapisujemy rozłącznie (wyjątek stanowią czasowniki utworzone od rzeczowników).

Tak jest również w tym przypadku.

 

Przykłady:

Nikt nie będzie mi mówił, co mam robić.
Norbert nie będzie obecny na obiedzie.
Sylwia nie będzie chodziła na basen.

Komentarze