Jak piszemy: nie byle czy niebyle?

nie byle

Poprawna pisownia

niebyle

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „nie byle".

Zgodnie z zasadą polskiej pisowni partykułę przeczącą nie z partykułą byle zapisujemy oddzielnie. 

Przykłady:

To jest nie byle jaka firma.

W konkursie jest do wygrania nie byle jaka nagroda, bo dom z ogrodem.

Prezes firmy to nie byle kto.

 

Ta sama reguła dotyczy partykuły lada. 

Komentarze