Jak piszemy: nie cały czy niecały – razem czy osobno?

niecały

Poprawna pisownia

nie cały

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna.

 

Niecały to nieogarniający czegoś od początku do końca, nieobejmujący wszystkich składowych części.

Poprawny zapis wyjaśnia reguła pisowni partykuły nie z poszczególnymi częściami mowy: nie + (jaki?) cały, a więc nie z przymiotnikami zapisujemy zawsze łącznie.

 

Przykłady:
Za granicą pracowała niecały rok.
Niecały czas była taka niemiła.
Miała niecały miesiąc, aby przygotować się do egzaminu.

 

Wyjątkowo zapisujemy rozłącznie "nie cały", gdy określamy podział całości na części, np.:
Wydał nie cały majątek, ale jego połowę.
Miał nie cały stek, lecz jego połowę.

Komentarze