Jak piszemy: nie dość czy niedość - razem czy osobno?

nie dość

Poprawna pisownia

niedość

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "nie dość".

 

"Nie dość" jest często używanym połączeniem partykuły "nie" z przysłówkiem.

Partykułę "nie" jako wykładnik zaprzeczenia piszemy rozdzielnie przed przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników: nie bardzo, nie cacy, nie całkiem, nie dosyć, nie dziś, nie fair, nie tylko, nie wczoraj, nie wnet, nie zaraz.

Dlatego poprawna jest pisownia rozłączna.

 

Przykłady: 

Nie dość, że jest zimno, to jeszcze pada deszcz.

Nie dość, że dostał jedynkę, to jeszcze musi zostać po lekcjach.

Nie dość, że zgubił klucze, to jeszcze mama miała wrócić później.

Komentarze

~ patrick star
11/21/23, 5:00 PM
pomaga w nauce
~ bóbr
6/5/22, 10:17 PM
dziękuję