Jak piszemy: nie działa czy niedziała - razem czy osobno?

nie działa

Poprawna pisownia

niedziała

Niepoprawna pisownia

Właściwie zapisany czasownik to „nie działa” (pisownia rozłączna).

 

W języku polskim partykułę przeczącą nie z czasownikami zapisujemy rozłącznie (wyjątek stanowią czasowniki utworzone od rzeczowników).

Tak jest również w tym przypadku.

 

Przykłady:

Ten magnetofon nie działa.
Samochód nie działa, trzeba jechać autobusem.
Nie działa i wydobywa się dym.

Komentarze