Jak piszemy nie istotne czy nieistotne – razem czy osobno?

nieistotne

Poprawna pisownia

nie istotne

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna.

 

Nieistotne to mało znaczące.

Poprawny zapis wyjaśnia reguła pisowni partykuły nie z poszczególnymi częściami mowy: nie + (jakie?) istotne, a więc nie z przymiotnikami zapisujemy zawsze łącznie.

 

Przykłady:
To było nieistotne, a ona tak się zdenerwowała.
Nieistotne wydarzenia czasami przeradzają się w coś istotnego.
To już nieistotne – powiedziała cicho.


Wyjątkowo słowo nie w kontrastywnych zestawieniach piszemy oddzielnie, np.: To było nie istotne, lecz najważniejsze.

Komentarze

~ nie istotne
2/15/21, 5:18 PM
nieistotne